Search ARTS CLASSifieds

Search in: English | Español | Somali

Ku soo dhawow FANKA KALAsheeggan oo ah taxanta internet-ka ee barnaamijka barashada fanka

Raadi barnaamijyada la heli karo adigoo ururka ku raadinaya magiciisa, ama ku goobaya tusmada qoran qaabka fanka, meesha iyo/ama koox da'eed

Zib Koodhkaaga

Dhawaanshaha aad rabto in uu hoyga u jiro

Da'da ka qayb-galaha

Nooca fankaIs-diiwaan-geli: Ku dar barnaamijkaaga tacliinta fanka taxantaan

Soo dhaadhac/gal: Joogtee meesha aad haatan taxanta kuugu jira

Mashruucan waxaa qayb ahaan lagu taageeray abaal-gud uu baxshay National Endowment for the Arts (U hibaynta Qaranka ee Fanka), oo aaminsan in umad aad u wanaagsani ay istaahisho fan aad u wanaagsan.

OGSOONOW: Dhamaan xogta barnaamijku waa ay is-beddeli kartaa - Fadlan la xiriir ururrada soo bandhigaya si aad u xaqiijiso. Dhamaan xogta waxaa bixiya ururrada la metelo. Maaddooyinka ku qoran mareegtan waxaa lagu baxshay say tahay mana jirto wax damaanad ah oo la qeexay ama la sarbeebay. ColumbusArts.com ama Golaha Fanka ee Kolambasta Weyn (GCAC) ma ka aha damiin ama umana wakiil noqonayaan in ay xogtu tahay mid sax ah oo la isku hallayn karo amaba uu boggani yahay mid aan khalad laheyn.